Partneři

header-object1

Muzeum Boženy Němcové

Muzeum Boženy Němcové je nejstarší české literární muzeum, které je věnováno životu a dílu spisovatelky Boženy Němcové. Muzeum je umístěno v České Skalici a zpřístupňuje tři stálé expozice. Hlavní část je umístěna v maloskalickém muzejním areálu, kde je na 400 m2 prezentován v nové expozici z roku 2020 život Boženy Němcové a chronologie její tvorby doplněná o řadu originálů. Součástí jsou bývalý hostinec, klášter a zbytky středověké tvrze.

Druhá část expozice je umístěna v Barunčině škole blízko náměstí. Je zde zpřístupněna školní třída z 19. století, kam v letech 1824 – 1833 chodila Barbora Panklová (později Němcová) do školy. Dříve zde bylo také Muzeum 1866, které bylo věnováno průběhu Prusko-rakouské války, která v roce 1866 proběhla i v okolí České Skalice.

Třetí expozicí je spravovaná stezka, která vede okolo všech muzejních expozic, a následně po tzv. bažantnici do Ratibořic, kde Božena Němcová vyrůstala, a kde jsou památky známé z nejznámějšího díla Babička (Ratibořický zámek, Staré bělidlo apod.). Stezka je dlouhá 7,5 km a končí u Rýzmburského altánku.

Více informací o muzeu naleznete na stránkách www.muzeumbn.cz

Logo na modré

FS BARUNKA
Zelená 240

552 03 Česká Skalice

+420 777 347 117