Aktivní senior polsko-českého příhraničí

Spolu se změnami v demografické struktuře společnosti vzrůstá potřeba propagace zdravého životního stylu a organizace volného času starších osob. Proto se jedním z nejdůležitějších úkolů, jimiž je třeba se zabývat, stává příprava místních samospráv na nutnost čelit tomuto jevu a vypracování trvalých forem spolupráce, které v budoucnu pomohou minimalizovat sociální náklady souvisejících se stárnutím lokálních komunit. Klíčový předpoklad projektu představuje vytvoření formalizované sítě místních samospráv, jim podřízených institucí a nevládních organizací zodpovědných za utváření lokální politiky ve věcech seniorů. Zásadním aspektem projektu bude možnost výměny zkušeností, získávání nových vědomostí a zpracování nových trvalých forem přeshraniční spolupráce v záležitostech týkajících se starších osob.
Coby doplněk k aktivitám určeným pro samosprávy získají v rámci projektu nový význam veškeré akce a zájmové činnosti související s aktivizací seniorů v jednotlivých městech pohraničí. Část aktivit se pak zaměřuje na neutralizaci tendencí odsouvat starší osoby na okraj společnosti a pozitivně ovlivní dosavadní vnímání seniorů, chápaných často jako osoby nezúčastněné a pasivní z každé oblasti života. Projekt se soustředí na organizaci volného času seniorů (zohledňuje potřeby a potenciál starších osob), vzdělávání a podpoře ve využívání moderních technologií, utváření dovedností na základě zásad občanského života a ukázce aktivních forem odpočinku se zdůrazněním turistické nabídky a zásad zdravého životního stylu.

Partnery projektu jsou Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice, města Swidnica Kędzierzyn – KoźleKłodzkoTrutnov a Náchod.

V rámci projektu bude realizována řada aktivit:

1. Konference pro osoby pracující se seniory
2. Kurzy a workshopy aktivizující starší osoby – umělecké např. fotografické, decoupage, dekorace, keramika, divadelní, hudební, rukodělné, výtvarné atp., taneční, pohybové např. nordic walking, aerobic atp., zdravotní např. kurzy vaření, zvládání stresu a deprese, techniky trénování paměti atp.
3. Organizace integračních akcí tzn. vystoupení, průvody, pikniky, festivaly, výstavy, trhy pro seniory, pobízející k aktivitě intelektuální, fyzické i společenské
4. Organizace setkání pracovní skupiny

evropská unie

Podrobné informace o projektu naleznete zde

Oficiální web projektu

Akce konané v rámci projektu

6. 5. 2017 – Už ho nesou – Svátek draka (Trutnov)
– piknik pro seniory na náměstí, hudební a taneční vystoupení, …
10. 5. 2017 – Piknik Seniora (Kedzierzyn – Koźle)
– vystoupení místních umělců, zpěváků z Městského kulturního střediska v areálu městského parku, …
26. 8. 2017 – Seniorské trhy 1 (Klodzko)
– trhy pro seniory, sportovní závody, ochutnávky a degustace, soutěže, …
16. 9.2017 – Sportovní senioriáda (Świdnica)
– pohybové soutěže ve sportovně – rekreačních areálech, …
28. 9. 2017 – Posvícení – dožínky (Česká Skalice)
– se členy FS BARUNKA v dobových krojích slavnostní mše v kostele, zpívané procesí, dožínková zdravice u zámku pro vrchnost, posvícenská veselice na dvoře mlýna, soutěž o nejchutnější „Posvícenský koláč“, …
14. 12. 2017 – Świdnicka Koleda (Świdnica)
– ukázky vánočních tradic v Polsku, …
9. 5. 2018 – Festival zdraví (Kedzierzyn – Koźle)
– zumba, fitness, … ; přednáška týkající se výživy v pokročilém věku, konzultace s osobními trenéry, Jarmark zdravé výživy, …
25. 5. 2018 – Majáles – vítání léta (Česká Skalice)
– společná oslava příchodu léta v zámeckém parku v Ratibořicích, …
2. 6. 2018 – CIRK – UFF pouliční divadlo (Trutnov)
– festival pouličních cirkusů a divadel CIRK – UFF, …
31. 8. 2018 – Seniorské trhy 2 (Klodzko)
– trhy pro seniory, sportovní závody, ochutnávky a degustace, soutěže, …
8. 9. 2018 – Kuronské slavnosti (Náchod)
– prohlídka náchodského zámku, ukázky řemesel, výstava prací seniorů, …
2. 10. 2018 – Kulturní senioráda (Świdnica)
– kulturní vystoupení amatérských souborů seniorů (i z partnerských měst), soutěže, integrační hry, …
21. 2. 2019 Přehlídka umělecké tvorby středisek pomoci (Kedzierzyn – Koźle)
– vystoupení vokálních a tanečních ansamblů,…
3. 3. 2019 – Masopust (Česká Skalice)
– slavnostní zahájení masopustní obchůzky, vystoupení maškarád, společná masopustní zábava spojená s výrobou masopustních škrabošek, …
Logo na modré

FS BARUNKA
Zelená 240

552 03 Česká Skalice

+420 777 347 117