Přeshraniční mezigenerační integrace (JUS)

Hlavním cílem projektu je posílit intenzitu spolupráce polského a českého společenství žijícího v příhraničí. Cíle bude dosaženo uskutečněním navrhovaných aktivit, v rámci kterých dojde k integraci ve dvou hlavních rovinách – v rovině přeshraniční a mezigenerační. Projektové aktivity (přípravné aktivity, integrační workshopy a integrační akce) jsou zacílené na seniory a mládež z partnerských měst.
Mezi specifické cíle projektu patří posílení spolupráce mládeže a seniorů v rámci jednotlivých partnerských měst. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí navrhovaných přípravných aktivit. Při těchto aktivitách se mládež a senioři z daného města ve svém městě zúčastní integrační akce a připraví si program,
který následně představí během přeshraničních workshopů a integračních akcí, jichž se zúčastnění všechna partnerská města.
Dále je cílem posílení spolupráce polských a českých nevládních organizací, neformálních skupin a institucí věnujících se práci s mládeží a práci se seniory a omezení negativních předsudků (týkající se jak seniorů, tak mládeže) přetrvávající v cílových skupinách. Zapojením mládeže a starších lidí do společných přeshraničních aktivit dojde k překonávání překážek, čímž se posílí vzájemné pozitivní nahlížení jednotlivých cílových skupin.

Projekt probíhá v období 1. 5. 2019 – 30. 6. 2021.

Na základě schválené žádosti se prodlužuje doba realizace projektu do 30. 6. 2022.

Partnery projektu jsou Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice, města ŚwidnicaKędzierzyn – KoźleKłodzkoHronov a Náchod.

Logo_cz_pl_eu_barevne
Logo na modré

FS BARUNKA
Zelená 240

552 03 Česká Skalice

+420 777 347 117