Přeshraniční mezigenerační integrace (JUS)

Sportovně-pohybové školení

V. semestr v období leden – červen 2022

Logo na modré

FS BARUNKA
Zelená 240

552 03 Česká Skalice

+420 777 347 117