Toulačka s kladskou písní, řemeslem a kuchyní

CZ_PL_EFRR_vektor - JPG

„Hic sunt leones“ = „Zde jsou lvi“ čteme v antických mapách, na místech, kde se nevědělo, kdo a co vlastně je. S tvrdou půdou i se „lvy“ se prali v Českém koutku hned za hranicí Čech lidé pod Lvím erbem, než je svými křídly přikryl říšský orel a pak polská orlice. Zdálo by se snad, že nevíme, co se na tomto území tančilo, k žití a žnutí zpívalo. Díky sběrům prof. J. Š. Kubína z let 1902–1909, kdy působil v Kladsku, víme, jak to mluvené i zpívané znělo, kde je nám muzika mocným pomocníkem.

 

Realizace projektu je zacílená na spolupráci seniorů a juniorů z obou partnerských měst Česká Skalice a Klodsko. Vydá se CD lidových písní ze sběru etnografa profesora Josefa Štefana Kubína.  Každý z partnerů zorganizuje dva celodenní řemeslné integrační workshopy pro partnerské město z druhé strany hranice s ohledem na oblasti zájmu a potřeby cílových skupin seniorů a juniorů. Každý partner zrealizuje jednu celodenní integrační akci pro širokou veřejnost. Všechny aktivity budou organizovány se zajištěním tlumočníka CZ-PL.

 

Na základě schválené žádosti se prodlužuje doba realizace projektu do 31. 12. 2021.

Toulačka plakát menší
Logo na modré

FS BARUNKA
Zelená 240

552 03 Česká Skalice

+420 777 347 117