Barunčina škola aneb Když chodila Božena Němcová do školy

6., 7. , 20. a 21. 6. 2018

V prostředí staré roubené školy, kterou spisovatelka v dětství navštěvovala, se každoročně v červnu máte možnost setkat s panem učitelem, s Barunkou a jejími sourozenci a spolužáky, které představují děti z folklorního souboru Barunka z České Skalice.
Můžete být svědky části stylizovaného školního vyučování, včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček.

Základní informace:

Program trvá zhruba 30 minut a následuje po něm prohlídka areálu Barunčiny školy (třída z 19. století, světnice pana učitele, expozice válek – především války prusko-rakouské roku 1866: uniformy, zbraně, situační plány…). Návštěvníci mají nakonec možnost navštívit malý jarmark lidových řemesel.

Barunčina škola aneb Když chodila Božena Němcová do školy – www Muzea Boženy Němcové