07

4., 5. a 8. 6. 2024 Královničky

Ratibořice
V letošní premiéře představí děti ze souboru BARUNKA ve spolupráci s dětmi z druhých tříd Základní školy Česká Skalice při konání akce Za Babičkou v prostorách před Rudrovým mlýnem ve dnech 4. a 5. června a samostatně v sobotu 8. června 2024.
 
Královničky se slavívaly o letnicích nebo okolo nich. Všechny dívky tančí v krojích, v nichž převládá bílá barva (sukničky, zástěrky, košile) s bohatým vyšíváním. V čele průvodu jde KRÁL, nádherně ustrojený. Na hlavě má korunku – jánku z květin, z perlí, v ruce nese stromeček – líto, okrášlený pestrými cetkami a fábory. Za králem jde průvod královniček. Ve volných rukách mají zelené větvičky. Za nimi, uprostřed průvodu, následuje KRÁLOVNA pod baldachýnem, velkým šátkem připevněným na 4 tyčích, které nesou 4 králenky.  Průvod obchází ves se zpěvem a tancem. 
 
4. a 5. června v každou celou hodinu 9 – 14 hodin.
8. června v každou celou hodinu 11 – 14 hodin.
 
 
Plakát Královničky malý