Selské dožínky

Pohoří

10,00 mše s vysvěcením dožínkového věnce
11,00 slavnostní průvod z kostela na statek U Oubrechtů
11,30 vinš s přípitkem hospodáři a hospodyni
12,30-14,00 dožínkové tance a písně, mlácení obilí a vázáni snopů, dětské lidové hry