Integrační dílna: Klodzko v České Skalici

V rámci projektu Přeshraniční mezigenerační integrace přijedou do České Skalice hosté z Klodzka.
Čeká je vlastnoruční výroba deníčku – sešitku (knižní vazba, zdobení), dobrý oběd, prohlídka Barunčiny školy se zvykoslovným programem a procházka po okolí.