Velikonoční jarmark Síla tradic v polském městě Dzierżoniów 10. 4. 2022

FS Barunka cca od 8. minuty.