Zápis pro školní rok 2022/2023

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR BARUNKA

VYHLAŠUJE ZÁPIS dne 5. a 12. září 2022 od 16 hodin

pro ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis je určen všem dětem – chlapcům a dívkám – pohybově nadaným s rytmickým cítěním ve věku 4 – 15 let v tanečním sále SVČ Bájo Česká Skalice (na náměstí vedle lékárny). K zápisu je třeba lehké oblečení a znalost jednoduché písničky.

Ve školním roce při zkouškách děti poznávají lidové zvyky a obyčeje našich prabáb a pradědů pod vedením zkušené taneční pedagožky Martiny Pavlasové. Učí se nové písničky, říkadla, ale především tanec. Jsou vedeny ke kolektivnímu cítění a odpovědnosti. V průběhu roku je čekají vystoupení v regionu i celé republice. Mohou se zapojit do mezinárodních projektů.

V případě potřeby volejte 777 347 117 – vedoucí, choreografka Martina Pavlasová.

Více o práci v souboru na www.barunka.org; FB: DFS a FS Barunka.

Těšíme se na setkání s Vámi!