Integrační dílna: Świdnica v České Skalici

V rámci projektu Přeshraniční mezigenerační integrace přijedou do České Skalice hosté ze Świdnice.
Čeká je výroba vánoční ozdoby z přírodních materiálů, dobrý oběd, prohlídka zámku s programem „Advent v Ratibořicích“ a také prohlídka Rudrova Mlýna se zvykoslovným programem.