Poděkování

Děkujeme všem za nádherné adventní odpoledne na zámku a ve mlýně.

Přejeme všem pěkné vánoční svátky. Do nového roku klid a pohodu, hlavně však zdravíčko. Přejeme vám stále tolik nadšení a radosti pracovat pro širokou veřejnost. Toho si vážíme, mnoho lidí bohužel již takovou činnost nezná.

Za Klub seniorů Dobrá pohoda Věra Mimrová