13

LETNÍ KEMP: Soustředění s BARUNKOU 2021 na faře v Ostružně PUERICINIA aneb Klukoviny

Fara v Ostružně

Realizace letního kempu je podpořena MŠMT ČR ve spolupráci s ČRDM.

Pedagogický tým: Martina Pavlasová, Michael Pospíšil, Kristina Pavlasová.

Kromě každodenní pohybové a taneční průpravy zaměřené na lidové a dobové TANCE pokračujeme s hrou na lidové HUDEBNÍ NÁSTROJE. Budeme se věnovat především písním ze sbírky J. Š. Kubína.