LETNÍ KEMP: Soustředění s BARUNKOU 2021 na faře v Ostružně PUERICINIA aneb Klukoviny

Fara v Ostružně

Realizace letního kempu je podpořena MŠMT ČR ve spolupráci s ČRDM.

Pedagogický tým: Martina Pavlasová, Michael Pospíšil, Kristina Pavlasová.

Kromě každodenní pohybové a taneční průpravy zaměřené na lidové a dobové TANCE pokračujeme s hrou na lidové HUDEBNÍ NÁSTROJE. Budeme se věnovat především písním ze sbírky J. Š. Kubína.

Vystoupení na závěr soustředění:

24.7. 2021 Svatoanenská pouť v Žirči od 12,30 hod.

24.7. 2021 Slavnosti K. Haranta z Polžic v Lázních Bělohrad od 15,45 hod.

24. 7. 2021 Umění v ulicích v Jičíně – Valdická brána v 19 hod.

25. 7. 2021 Pouť na sv. Annu od 15 hod.