Masopustní vystoupení Barunky na Èeskoskalickém námìstí.

Masopust Česká Skalice

Česká Skalice
Masopust ČS 2024_2