Pou do starých lázní v Miletínì.

Pouť v Poušť aneb Svato-Nepomucké putování do lázní

Miletín

Všichni jsme poutníci, všichni bez rozdílu! A Cíl? Poznámka pana Václava Cílka nemluví jen o krajině okolo nás, ale hlavně té srdeční. Rodiště Karla Jaromíra Erbena (1811-1870), vědce, pěvce, právníka, básníka, Miletín v širším Podkrkonoší, je obklopeno pohádkovou krajinou: louky, kopce, rybníky, lesy, stromořadí kolem cest, vše nás zve k souznění. Člověk putující za spásou (už jen proto, aby se nezbláznil či nezblbl…) do odlehlých, vyzkoušeně léčivých míst Matky Přírody, spojil příjemné s užitečným: zbožně, ale vesele zpívané procesí s předzpěvem sólisty a opakováním davu, s ozvěnou i bez ní, stálé i proměnlivé, dává nám klid, jistotu, Zem pod nohou a Nebe nad hlavou, usměrňuje nás, kam patříme, cílíme bez čílení. Ukazuje nám zblízka krásu Stvoření, Dar Života, prostotu a nepodplatitelnost Radosti, líbeznost Písničky a Harmonie. Tvořívá národ, nebo národy staví vedle sebe v harmonii a příměří. Klid zbraní založený na společné nebo společně prožité písničce, se panu Rohatému nelíbí, proto jsme dostali náhubky. Přes to, že se ví, že nepomáhají, ale jen škodí… „Dokud se zpívá, ještě se neumřelo“ prohlásil a poradil při svých českých vědeckých poutích-přednáškách v diskusi Albert Einstein.

Pouť byla pro naše předky šancí vykročit z šedi dnů, ku povznesení Duše i Těla, zlepšení národního genomu…:-)  

Michael Pospíšil 

20230514 Miletín