Nácvik na svatoštìpánské vystoupení v Rudrovì mlýnì.

Koleda, koleda, Štěpáne Ratibořice

Rudrův mlýn, Ratibořice
Štěpán 2022