07

Třebešovské dožínky

Farma Třebešov
V 10,00 vychází procesí se členy souboru FS BARUNKA a veřejností od kapličky k farmě
Následuje Mše svatá od 10,15 hodin s hudebním a pěveckým doprovodem pod vedením Michaela Pospíšila
Ve 13 hodin je slavnostní zahájení, na něj bezprostředně navazuje dožínkové tanečně hudební vystoupení FS BARUNKA v dobových krojích
 
Po celou dobu je možné využít doprovodný program, viz plakát. 
20220828 Dožínky Třebešov